Vì sao khác nhóm máu thì không thể tiếp máu?

Sinh học Sức khỏe

Trước kia, do không biết sự tồn tại của các nhóm máu khác nhau nên khi bệnh nhân cần máu, bất cứ người khỏe mạnh nào cũng đều có thể cho máu. Nhiều người sau khi được tiếp máu đã chết hoặc lâm vào tình trạng xấu đi.

Nhận máu không phù hợp sẽ dẫn đến phản ứng đông máu

Năm 1902, nhà bệnh lý học người Áo là Lanterstana mới làm sáng tỏ bí mật về máu và đưa ra khái niệm nhóm máu. Ông chia máu người thành 4 nhóm: A, B, AB, O.

  • Người có kháng nguyên A trên bề mặt các hồng cầu được xếp vào nhóm máu A.
  • Người có kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu được coi là thuộc nhóm máu B.
  • Người có cả 2 kháng nguyên trên thuộc nhóm máu AB.
  • Người không có cả 2 kháng nguyên A và B được xếp vào nhóm máu O.

Nhóm máu O có thể tương tác với các nhóm máu bất kỳ khác mà không có phản ứng của kháng thể. Vì vậy, người thuộc nhóm máu này có thể cho máu bất kỳ ai.

Ngược lại, nhóm máu AB vì không phản ứng với bất cứ kháng nguyên nào nên có thể tiếp nhận tất cả các nhóm máu.

Việc nhận máu thuộc nhóm không phù hợp sẽ dẫn đến phản ứng đông máu, tế bào hồng cầu bị biến dạng, gập lại, gây nguy hiểm cho tính mạng.

Hình dạng và chức năng của hồng cầu

Hồng cầu hình đĩa giúp tăng diện tích bề mặt tiếp xúc của nó và làm tăng khả năng khuếch tán không khí lớn hơn 30% so với Hồng cầu cùng thể tích dạng hình cầu.

Hình dạng của Hồng cầu làm cho nó trở nên rất mềm dẻo và có khả năng đi qua các mao mạch máu rất hẹp mà không bị cản trở hoặc gây ra tổn thương cho mao mạch cũng như bản thân Hồng cầu.

Tóm lại, có thể nói cấu trúc của Hồng cầu trong máu đặc biệt thích ứng với chức năng của nó là vận chuyển khí oxy theo máu đi khắp cơ thể.