Tại sao tôi bị say rượu bia?

Hóa học Khoa học thường thức Sinh học Sức khỏe

Say rượu là hiện tượng trúng độc nhẹ

Lượng rượu mà cơ thể nhận là có giới hạn, vượt qua giới hạn đó sẽ bị trúng độc. Say rượu chính là hiện tượng trúng độc nhẹ. Uống rượu say sẽ đỏ mặt, nôn mửa, tinh thần thiếu minh mẫn, có ảo giác… nếu trúng độc mạnh sẽ nguy hiểm cho tính mạng.
Vậy tại sao có người tửu lượng khá, uống nhiều rượu không dễ say, có người tửu lượng kém, dù uống ít đã bị say?

Quá trình rượu bia xâm nhập cơ thể

Rượu khi được đưa vào cơ thể là sẽ thâm nhập vào máu rất nhanh. Cồn rượu chịu tác động của rất nhiều lạo enzim khác nhau trong máu, tiến hành một loạt các phản ứng hoá học phức tạp:

Đầu tiên rượu etylic bị oxy hoá thành rượu andehit etylic, andehit etylic lại bị oxy hoá thành chất khác một cách nhanh chóng, sau cùng biến thành nước và cacbonic. Trong quá trình này, các loại enzyme khác nhau mỗi loại có nhiệm vụ riêng của nó, phân công hợp tác với nhau, cùng hoàn thành một loạt các biển đổi phức tạp. Trong đó bước phản ứng khó nhất là oxy hoá rượu etylic thành andehit etylic hoá, thiếu loại enzim này, rượu etylic không thể chuyển hoá thành andehit axetic một cách nhanh chóng và những phản ứng tiếp theo đó cúng không thể xảy ra.

Lượng enzim Andehit quyết định tửu lượng của chúng ta

Nhưng tác dụng xúc tác của enzim có tính chuyên biệt cao độ, mỗi loại enzim đều có đối tượng xúc tác riêng mình, các enzim khác muốn giúp enzim etylic andehit hoa cũng không được. Do đó enzim này có thể kịp thời oxy hoá rượu etylic thành andehit hay không chính là vấn đề then chôt quyết định khả năng uống của mỗi người.

Có người lượng enzim etylic andehit có trong máu rất nhiều, có thể chuyển hoá etylic thành andehit một cách nhanh chóng, do đó tử lượng khá hơn một chút, uống ít rượu mặt vẫn không đỏ, tâm thần vẫn bình ổn uống nhiều cũng không dễ say; nhưng có người lại không được như vậy, bởi vì hàm lượng enzim anđêhit hoá trong máu của họ ít, vừa nếm một chút rượu đã đỏ bừng mặt lên, những người này rất dễ say.

Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều rượu, vì lượng enzim etylic andhit hoá trong máu cũng chỉ giới hạn, nếu vượt quá giới hạn thì sẽ bị say, rất có hại cho sức khoẻ.

PS: Để tăng đô Bơm một ống enzim etylic andehit trước khi uống !!!

Mẹo hạn chế say khi uống rượu bia